Privatlivs- og cookiepolitik

Tak for din interesse i vores selskab, og fordi du besøgte vores websted gratisbasar.dk (herefter “Websted”).

Rapid Performance GmbH (herefter “Rapid” eller “vi”) tager beskyttelse af dine personlige oplysninger meget alvorligt.

I det omfang vi behandler personoplysninger på nogen som helst anden måde (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer for den pågældende person [denne person kaldes herefter “Dataemnet”]), sker dette udelukkende i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (herefter “GDPR”) samt de nationale databeskyttelseslove, som er gældende for Rapid Performance.

Enhver behandling af personoplysninger, for hvilke der ikke er noget lovbestemt retsgrundlag, vil kun finde sted (hvis overhovedet) med dit samtykke.

Denne fortrolighedserklæring giver dig oplysninger om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, der behandles af Rapid Performance, samt de rettigheder, du har krav på.

1. Den ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger

Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til GDPR og andre bestemmelser i databeskyttelsesloven er

Rapid Performance GmbH
Mittelstrasse 2
40789 Monheim
Tyskland

2. Databeskyttelseschef

Hvis du har spørgsmål og/eller forslag med hensyn til databeskyttelse, kan du kontakte vores databeskyttelseschef direkte og når som helst.

Vores databeskyttelseschef kan kontaktes på:

Rapid Performance GmbH
Mittelstrasse 2
40789 Monheim
Tyskland

3. Behandling af brugsdata

Hver gang en bruger besøger dette websted, indsamler dette websted en række generelle data og oplysninger.

Disse generelle data og oplysninger gemmes i logfiler på serveren.

Dette gælder for følgende data:

 • Anvendte browsertyper og -versioner,
 • det operativsystem, der blev anvendt af adgangssystemet,
 • den webside, hvorfra et adgangssystem ankom til dette websted (kendt som henviser),
 • de under-websteder, der bliver besøgt på dette websted via et adgangssystem,
 • datoen og klokkeslættet for en adgang til webstedet,
 • IP-adressen,
 • adgangssysemets internet-udbyder
  og
 • andre lignende data og oplysninger, der tager sigte på at afværge fare i tilfælde af angreb rettet mod vores it-systemer.

Under behandlingen af disse brugsdata drager Rapid Performance ikke konklusioner om Dataemnet.

Rapid Performance behøver disse data for at kunne

 • levere indholdet af dette websted korrekt,
 • optimere indholdet og annonceringen for dette websted,
 • sikre den permanente funktionalitet af vores it-systemer og den teknologi, der ligger til grund for dette websted
  samt
 • skaffe de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre straffesager i tilfælde af cyberangreb.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

Disse data i anonymiseret form analyseres af Rapid Performance dels af statistiske hensyn og dels med det formål at øge databeskyttelsen og -sikkerheden.

De anonyme data i serverlogfilerne lagres separat fra alle de personoplysninger, der afgives af Dataemnet.

4. Behandling af data, som du har givet os

Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne datasikkerhedserklæring, behandler Rapid Performance kun de data, der leveres i overensstemmelse med denne paragraf 4, med det formål at levere de tjenester, du har instrueret os til at levere.

Hvis du ikke stiller oplysninger til rådighed for os i overensstemmelse med denne paragraf 4, er vi ikke i stand til at gøre det muligt for dig at bruge de respektive tjenester.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(b) GDPR.

5. Overførsel af personlige oplysninger til eksterne serviceudbydere

Rapid Performance modtager assistance fra eksterne serviceudbydere til bestemte tekniske dataanalyser, databehandling eller lagringsprocesser (f.eks. for at opnå aggregerede, ikke-personlige statistikker fra databaser eller til lagring af sikkerhedskopier). Disse serviceudbydere er omhyggeligt udvalgt og opfylder høje databeskyttelses- og datasikkerhedsstandarder. De er forpligtet til at opretholde streng fortrolighed og kun behandle personoplysninger, når de befuldmægtiges hertil af Rapid Performance og i henhold til Rapid Performance 's anvisninger. Det juridiske grundlag for involvering af sådanne serviceudbydere er artikel 28 i GDPR.

Rapid Performance samarbejder med virksomheder og andre enheder, der yder specialiseret ekspertise inden for særlige områder (fx skattekonsulenter, juridiske rådgivere, regnskabsfirmaer, logistikvirksomheder). Disse enheder er enten juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at opretholde fortrolighed. Hvis overførsel af personoplysninger til disse enheder er nødvendig, er retsgrundlaget afhængigt af den respektive form for samarbejde, artikel 6, stk. 1, litra b) eller f) GDPR.

6. Tilmelding af nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse for at sende den respektive udgave af vores nyhedsbrev, gennem hvilket vi regelmæssigt giver dig information om interessante emner.

For at sikre, at du har tilmeldt dig nyhedsbrevet korrekt - dvs. for at forhindre uautoriserede tilmeldinger på vegne af tredjeparter - sender vi dig - så snart du har tilmeldt dig nyhedsbrevet - som del af en dobbelt tilvælgelsesprocedure en bekræftelses-e-mail, hvor vi beder dig bekræfte, at du har tilmeldt dig.

Vi gemmer også din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen af nyhedsbrevet og bekræftelsen, så vi kan spore og fremlægge bevis for tilmeldingen på et senere tidspunkt.

Vi gemmer din e-mailadresse, så vi kan sende dig nyhedsbrevet, medmindre og indtil du afmelder dig, eller vi ophører med at sende dig nyhedsbrevet.

Med henblik på statistiske analyser af vores nyhedsbrevkampagner indeholder nyhedsbrevene såkaldte sporingspixels.

Dette er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mailen, og som er formateret i HTML, hvilket gør det muligt for at at se, om og hvornår du har åbnet en e-mail, og hvilke af de links, som fandtes e-mailen, der blev klikket på.

Som en del af denne proces overføres også din IP-adresse til vores servere.

Vi gemmer dog ikke denne IP-adresse, ligesom vi heller ikke gemmer andre personoplysninger.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden til enhver form for nyhedsbreve uden at pådrage sig andre omkostninger end grundtaksten for dataoverførsel (dvs. f.eks. omkostningerne hos din internetudbyder).

I så fald kan vi desværre ikke længere sende dig nyhedsbrevet.

Hvis vi modtager en tilbagekaldelse fra dig, tilføjer vi dine personlige kontaktdata til en blokeringsliste, som vi bruger til at sikre, at vi ikke sender dig nogen form for reklamer, der ikke længere er velkommen.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

7. Cookies

Webstedet bruger cookies.

Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Cookies gemmes på harddisken på brugerens computer og forårsager ingen skade dér.

Webstedets cookies indeholder personlige oplysninger om brugeren.

Cookies sparer brugeren af webstedet for problemer med f.eks. at genindtaste data, forenkle overførslen af specifikt indhold og hjælpe Rapid Performance med at identificere særligt populære områder på webstedet.

Dette gør det bl.a. muligt for Rapid Performance at justere indholdet på webstedet nøjagtigt efter brugernes behov.

Det juridiske grundlag for denne databehandlingsaktivitet er art. 6(1)(f) GDPR.

Brugeren kan til enhver tid forhindre, at dette websted placerer cookies ved at foretage passende justeringer af indstillingerne for den anvendte internetbrowser og derved permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies

Desuden kan eventuelle cookies, som allerede er blevet placeret, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Dette er muligt i alle almindeligt brugte internetbrowsere.

Hvis brugeren deaktiverer placeringen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligt, at ikke alle funktioner på dette websted vil være anvendelige i deres fulde omfang.

8. Sletning og blokering af personoplysninger

Rapid Performance behandler og lagrer kun andre personoplysninger i den periode, der kræves, for at opnå formålet med lagringen.

Når formålet med lagringen ikke længere eksisterer, slettes eller anonymiseres personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Brugsdata slettes generelt efter 30 dage.

9. Dataemnets rettigheder

Hvis du ønsker at håndhæve nogen af de rettigheder, der er angivet i denne paragraf, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail eller brev).

a) Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om der behandles personoplysninger om dig.

b) Ret til adgang

Du har ret til at få oplysninger om følgende, navnlig:

 • gemte personoplysninger om dig;
 • formålet med databehandlingen;
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, over for hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive offentliggjort;
 • den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne skal gemmes, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode;
 • retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed;
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning;
 • hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation.
c) Ret til berigtigelse

Du har ret til at kræve

 • berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, der vedrører dig
  og
 • fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig
d) Ret til sletning

Du har ret til at kræve personoplysninger, der vedrører dig, slettet uden unødig forsinkelse, navnlig hvis

 • formålet med indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger ikke længere eksisterer;
 • du trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, tilbage, og der ikke findes andet retsgrundlag for behandlingen;
 • du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke findes overordnede legitime årsager til behandlingen;
  og/eller
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
e) Ret til begrænsning af databehandling

Du har ret til at kræve begrænsning af databehandlingen, hvis

 • du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, navnlig i en periode, der gør det muligt for Rapid Performance at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;
 • databehandlingen er ulovlig og i stedet for sletning af personoplysningerne kræver de begrænsning i brugen af personoplysningerne;
 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til datahandlingens formål; men du har brug for personoplysningerne til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • du har gjort indsigelse mod databehandlingen, og det er endnu ikke blevet afklaret, om din indsigelse vil medføre, at databehandlingen stoppes.
f) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-læsbart format.

Derudover har du ret til at få personoplysningerne overført direkte til en anden ansvarlig person i det omfang, dette er teknisk muligt, og hvis dette ikke har negativ indflydelse på andres (friheds)rettigheder.

g) Ret til indsigelse

På grundlag, der vedrører din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis databehandlingen er baseret på følgende grundlag:

 • Databehandlingen er nødvendig af hensyn til legitime interesser der tilstræbes af Rapid Performance eller af en tredjepart.

I tilfælde af indsigelse vil Rapid Performance ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der er overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at etablere, udøve eller forsvare sig mod retlige krav.

Hvis du ønsker at håndhæve en indsigelsesret, kan du til enhver tid sende en besked ved hjælp af de kontaktoplysninger, der henvises til i paragraf 1 eller paragraf 2 (f.eks. via e-mail, fax eller brev).